Broadcasted by "Medic Health Group"
MEDIC HEALTH MAGAZINE
Call: 818-860-0033
HomeAbout Us"Be Healthy"  ONLINE  Magazine"Take care Of  Your Health"  NEWSPAPERLinks

Սոնա Ոսկերչյան

​Կազմակերպության Հիմնադիր նախագահ
Կայքի Գլխավոր Խմբագիր

Մեր նպատակն է աջակցել առողջապահության համակարգի գործունեության արդյունավետության բարձրացմանը, նպաստել բժշկագիտության և գործնական բժշկության զարգացմանը, արդի չափանիշներին համապատասխան առողջապահական համակարգի կայացմանը և քաղաքացիական հասարակության ձևավորմանը: